Three.js: interaktivna 3D grafika na webu

Three.js: interaktivna 3D grafika na webu

Three.js je popularna biblioteka za JavaScript koja se koristi za stvaranje interaktivne 3D grafike u web preglednicima. Omogućuje programerima da stvaraju i prikazuju 3D scene, modele, animacije i vizualne efekte direktno na web stranicama. U ovom članku ćemo istražiti što je Three.js, njegove ključne značajke i primjene u razvoju web 3D grafike.

Što je Three.js?
Three.js je open-source biblioteka napisana u JavaScriptu koja olakšava rad s WebGL-om, što omogućuje stvaranje 3D sadržaja na webu. Three.js apstrahira složene detalje WebGL-a i pruža jednostavne sučelja i alate za stvaranje i manipuliranje 3D objekata, materijala, svjetla, kamera i drugih elemenata potrebnih za izgradnju 3D scena.

Ključne značajke Three.js:
Renderiranje 3D grafike: Three.js omogućuje brzo i efikasno renderiranje 3D grafike koristeći hardversku akceleraciju putem WebGL-a.
Interaktivnost: Three.js pruža alate za dodavanje interaktivnosti u 3D scene, kao što su rotacija, zumiranje, klikovi i drugi događaji.
Materijali i teksture: Biblioteka podržava razne materijale i teksture koji se mogu primijeniti na 3D objekte, uključujući teksture slika, boje, sjene i refleksije.
Animacija: Three.js omogućuje jednostavno stvaranje animacija za 3D objekte, uključujući rotaciju, translaciju, skaliranje i interpolaciju između stanja.
Svjetla i sjene: Moguće je dodati različite vrste svjetala u 3D scenama, kao i generirati sjene kako bi se postigao realizam.
Kamera: Three.js podržava različite vrste kamera, poput perspektivne kamere, ortografske kamere i kamere u prvom licu, što omogućuje različite perspektive prikaza 3D scene.

Primjene Three.js:
Three.js se koristi u različitim područjima, uključujući:
Web razvoj: Three.js je popularan alat za dodavanje 3D grafike i interaktivnosti na web stranice i aplikacije.
Industrija igara: Biblioteka se često koristi za razvoj 3D igara na webu, uključujući browser-based igre i web verzije popularnih igara.
Arhitektura i dizajn: Three.js omogućuje vizualizaciju arhitektonskih modela, virtualne ture i prezentacije dizajna.
Obrazovanje: Three.js se koristi u edukativnim aplikacijama za prikazivanje i interakciju s 3D modelima učenju matematike, znanosti i drugih predmeta.

Three.js je snažna i popularna biblioteka koja olakšava stvaranje interaktivne 3D grafike na webu. Njegove značajke omogućuju programerima da brzo i jednostavno razvijaju 3D scene, modele i animacije s bogatim vizualnim efektima. Three.js se koristi u različitim industrijama, uključujući web razvoj, industriju igara, arhitekturu, obrazovanje i još mnogo toga.
Primjeri: https://threejs.org/examples/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *